Classical Art

Deze tentoonstelling biedt een representatief overzicht van eigentijdse klassiek-figuratieve kunst in Nederland. Ze is georganiseerd door de Klassieke Academie voor beeldende kunst te Groningen ter gelegenheid van zowel Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa 2018, als van ‘The Representational Art Conference” die voor het eerst van 1-4 mei buiten de USA plaatsvindt.

De tentoonstelling zal worden geopend door Peter Trippi, voorzitter van de stichting “De Klassieke Salon” de organisator van ‘The Representational Art Conference”

Peter Trippi (NY) is chief editor van ‘The Fine Art Connoisseur” en co-curator van de Alma Tadema tentoonstelling in het Fries Museum, 2017 en van “The American Dream” in het Drents Museum en in de Kunsthalle, Emden 2018.

“The Frisian Gallery” is gevestigd op eerste etage in het winkelcentrum Zaailand, in een ruimte die genereus ter beschikking is gesteld door Achmea en is overigens mogelijk gemaakt dank zij bijdragen van de stichting Beringer-Hazewinkel en het H.S.Kammingafonds.